Trafik Sigortasının Teminatında Neler Yer Alır?

Trafik Sigortasının Teminatında Neler Yer Alır?

Trafik Sigortasının Teminatında Neler Yer Alır?

Trafik sigortası araçların kullanımı sırasında oluşan kazalarda üçüncü şahısların bu kazadan dolayı yaralanması ya da ölmesi durumuna göre trafik sigortası belirli limitlerle zararı güvence altına almaktadır.

Zarar gören kişilerin sigortalı kişiden talep edecekleri sınırlı şekilde olarak düzenlenmiştir. Trafik sigortası araç sahibinin üçüncü kişilere karşı yaşadığı kazalarda araç sahibinin eğer varsa trafik sigortası bu gibi durumlarda devreye girmektedir.

Sigortanın devreye girmesi ile maddi bir teminat düzenlenir. Kazadan etkilenen 3 kişiler vefat etmiş yaralanmış olabilir. Hangi teminatın devreye gireceği bu kişilerin durumuna göre belirlenmektedir.

Trafik sigortasında zararları güvence altına alınabilmesi konusundaki en büyük şartı arabanın hareket halinde olmasıdır. Arabanın sürücüden kaynaklanan ihmaller nedeniyle kendi halinde harekete geçmesi sürücünün o kazadan muaf tutulmasını sağlamaz.

 Trafik Sigortası Teminatları 

Trafik sigortasının teminatında neler yer alır konusunu incelediğimizde başta maddi zarar teminatı yer almaktadır. Bu teminat sadece aracın içerisinde yaşanmış olan  maddi kayıpları teminat altına almaktadır. Diğer teminat ise sağlık giderleridir. Sağlık giderleri teminatı üçüncü şahısların kaybettikleri sağlık durumları varsa geri kazandırmak uğruna yapılan sağlık harcamaları oluşturmaktadır.

Üçüncü  teminat sakatlık teminatıdır.  3.kişiler kazada zarar görmüş ve kalıcı bir şekilde sakat kalmaya maruz bırakılmış ise bu kayıptan dolayı bir sağlık tespiti yapılır ve baz alınan sağlık kurulunun hazırladığı rapora göre teminat verilir.

Önemli olan dördüncü teminat ise vefat teminatıdır. Kişi kazada vefat etmiş ise bakmakla zorunlu olduğu kişiler için bir teminat ayrılır. Trafik sigortasının teminatında neler yer alır sorusunu da böylece yanıtlamış oluruz.

Teminatlara Kısa Bir Bakış

Trafik sigortasının teminatında neler yer alır sorusuna ilk teminatla başlarsak: İlk teminat sadece araçta gerçekleşen zararlardan özellikle içinde gerçekleşen zararlardan dolayı verilir. İkinci teminat kişinin sağlığını geri kavuşturmak amacıyla verilen bir teminattır. 3. teminat kişinin sağlığında kalıcı hasarlar sakatlık gibi durumlardan dolayı sağlığı için yapılan harcamalardan kaynaklanan teminatlardır. Vefat teminatı ise yine kişinin bakmakla zorunlu olduğu kişilerin durumunun kötüye gitmemesi ayrıca zor durumda kalmamaları için verilen bir teminattır.

Trafik Sigortası Teminatları Hakkında Merak Edilenler

Kazaya karışan kişinin kendisinden kaynaklanan bir sorun varsa teminat altına alınmaz. Ayrıca trafik sigortasının içerisinde manevi tazminat yer almaz. Onun için ayrı şahsa açılması gerekmektedir. Teminat konusunda bilinmesi gerekenler ayrıca yine teminat  konusunda bilinmesi gereken diğer bir husus ise araçların türüne markasına ve durumuna göre teminat değişebilmektedir.

 

Araçlara Göre Teminat 

Toplu taşıma araçları tipinde olan araçlar teminat konusunda farklı değerlendirmeye alınır. Sırf eşya taşıma işinde kullanılan araçlarda ise farklı bir teminat yöntemi izlenir. Ayrıca yine eşya taşıyan araçlar kamyonet, kamyon, ya da diğer motorlu araçlardan insan taşıyan veya yük taşıyanlar arasından bazıları ve bunun yanında tarım alanında kullanılan iş makineleri, ya da yine  tarımda kullanılan motorlu araçlar, bir kazaya karıştığında bu araçların teminat limitleri oldukça sınırlıdır. Ayrıca yine ortaya çıkacak kazanın durumuna göre teminat tekrar değerlendirmeye alınabilmektedir.

Trafik Sigortası Teminatları Hakkında  

Bu teminatlar yıl baz alınarak değiştirilebilmektedir. Ancak bu alanda çalışan sigorta şirketleri poliçelerine uymak zorundadır. Gerekli görüldüğünde farklı alanda farklı teminatlar ortaya çıkabilir. Bu yeni çıkan alanlar içinde yeni teminatları oluşturulur. Genellikle araç sahibinin iyi niyeti düşünülerek yapılan bu teminatlar sistemden ya da çalışanlardan kaynaklı olumsuz bir durum söz konusu   olduğunda bundan araç sahibi kesinlikle sorumlu olmayacaktır. Araç sahibi de bu teminatların devreye girebilmesi için üstüne düşenleri yapmak zorundadır.

16 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir